DDR Maximumkarten

Page 1 of 3
Items 1 - 20 of 47

1957 Maximumkarten - Dresdener Gemäldegalerie

24,50 € *
Not available now!

1962 Maximumkarten - Mahn- und Gedenkstätten

14,50 € *
Short supply

1962 Maximumkarten - Mahn- und Gedenkstätten

14,50 € *
Short supply

1965 Maximumkarten - Befreiung vom Faschismus

19,50 € *
Short supply

1966 Maximumkarten - Brigaden in Spanien

11,50 € *
Short supply

1966 Maximumkarten - Wartburg bei Eisenach

9,50 € *
Not available now!

1979 Maximumkarte - Mahn- und Gedenkstätten

1,50 € *
Not available now!

1981 Maximumkarte - Wolfgang Amadeus Mozart

9,75 € *
Available now!

1982 Maximumkarte - Iltis

1,50 € *
Short supply

1982 Maximumkarte - Martin Luther

3,50 € *
Short supply

1982 Maximumkarte - Steinmarder

1,50 € *
Short supply

1982 Maximumkarten - Nerz

1,50 € *
Not available now!

1983 Maximumkarte - Karl Marx

3,50 € *
Short supply

1983 Maximumkarte - Martin Luther

1,50 € *
Available now!

1984 Maximumkarte - 35 Jahre DDR

2,50 € *
Available now!

1984 Maximumkarte - Elfenbeinskulptur

2,25 € *
Available now!

1985 Maximumkarte - Egon Erwin Kisch

2,75 € *
Available now!

1985 Maximumkarte - Semperoper

3,50 € *
Short supply

1985 Maximumkarten - Bedrohte Tiere

6,50 € *
Short supply

1985 Maximumkarten - Historische Briefkästen

5,25 € *
Short supply